Osteopati

Inom osteopatin ses människan som en helhet där allting samverkar. Grundprincipen är att alla delar i kroppen är beroende av varandra. Det betyder att om funktionen i en del påverkas så kommer kroppen att behöva kompensera för detta, vilket kan skapa stelhet, inflammation och smärta i andra delar av kroppen.

Den osteopatiska behandlingen skapar förutsättningar för en förbättrad blodcirkulation, bättre cirkulation i lymfatiska systemet och i nervsystemet. På det sättet hjälper man kroppen att läka sig själv.

Hitta källan till problemen

Inom osteopati används händerna som redskap för att ställa diagnos och för att genomföra en behandling. Oftast behandlas inte enbart det ställe som gör ont, utan det är viktigt att hitta de bakomliggande orsakerna till besvären.

Ibland kan det räcka med en behandling, men ibland krävs det ett visst antal återkommande besök.

Du kan läsa mer om osteopati på Osteopatförbundets webbplats.

Så här går det till

Behandling

Under den första konsultationen berättar du om de problem du har. Därefter genomför jag en undersökning. Mitt arbetsverktyg är mina händer och med dem känner jag igenom din kropp och anpassar min behandling efter dina problem och förutsättningar. För att jag ska kunna läsa din kropps mönster och signaler krävs det att kroppen är synlig, dvs att du enbart har underkläder på dig.

Praktisk info

Tillfället tar ca 1h och kostar 650 kr. Efter den första konsultationen lägger vi upp en behandlingsplan om det behövs. Då osteopati inte är en del av den svenska sjukvården går den att nyttja som friskvård.

Besvär som kan lindras med osteopati

 • huvudvärk
 • ländryggssmärtor
 • ryggsmärtor / ryggbesvär
 • ont av graviditet
 • ont efter graviditet
 • axelbesvär
 • musarm
 • nackbesvär
 • matsmältningsbesvär
 • premenstruella smärtor
 • muskler och ledvärk
 • idrottsskador
 • förslitningsskador
 • knä problematik
 • stress m.m.